Resultat

På denna webbplats finns resultat från kurserna SF1624, SF1625 och SF1626 läsåret 2013-2014. Resultat från tidigare läsår finns på denna webbplats.

Om dina resultat inte finns här så kan orsaken vara:

  • Du är inte (om)registrerad på någon av kurserna SF1624, SF1625 eller SF1626.
  • Du har nyligen blivit (om)registrerad och vår databas är inte uppdaterad.
  • Du finns i databasen men inte ditt KTH-id.

Om du vill bli registrerad på någon av kurserna så ska du kontakta din studievägledare.

Om du vill bli omregistrerad på någon av kurserna så ska du kontakta kurssekreteraren på matematikinstitutionen.